Antrenör Nasıl Olunur ?

Antrenör Nasıl Olunur ?

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu ile Kocaeli Üniversitesi Körfez Meslek Yüksek Okulunun At Antrenörlüğü bölümlerinden mezun olanların, antrenör kurs başarı belgesi aranmaksızın, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde antrenör lisansı verilir. Bu kişiler, lisans verilme tarihinden itibaren mesleklerini icra edebilirler. Bunların dışındaki kişilerin ise Yüksek Komiserler Kurulunca açılacak kursları tamamlayıp yapılacak antrenörlük sınavında başarılı olmaları gerekir.

İlk defa antrenörlük lisansı almak isteyenler için gerekenler;

  • Dilekçe,
  • Nüfus Cüzdanı örneği,
  • İkametgah ilmuhaberi,
  • Adli sicil belgesi,
  • 6 adet (4,5 x 6) ölçüsünde vesikalık fotoğraf,
  • Sağlık raporu,
  • En az lise yada dengi okul diploma örneği.